Document

Handreiking Signalering en zorgcoordinatie, aan de slag voor specifieke groepen

2 juli 2012 | 1 minuut lezen

Deze handreiking informeert gemeenten over doelgroepen, processen en partijen die te maken hebben met de decentalisatie van de begeleidingsfunctie uit de AWBZ naar gemeenten. De handreiking biedt ook voor GGD'en informatie over wat de beoogde nieuwe doelen en werkwijzen zijn. In de handreiking wordt o.a. ook aangegeven dat de GGD soms de rol van casemanager heeft.

Op de website http://www.invoeringwmo.nl/begeleiding/handreikingen zijn meer relevante handreikingen te vinden over de Decentralisatie AWBZ-begeleiding. Deze website is inmiddels niet meer in de lucht en verwijst naar een aantal andere sites. 
De website van Zorgwijzer.nl geeft actuele informatie wat betreft WMO

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals