Document

Bouwen op de kracht van burgers

16 oktober 2012 | 1 minuut lezen

De VNG heeft een visie geformuleerd hoe de organisatie van het sociale domein beter kan : dichterbij de mensen kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Gemeenten hebben dat al laten zien bij de bijstand en bij ondersteuning. Het gaat om ruimte geven aan de burgers met een logische ondersteuning door professionals.

Gemeenten steunen de beweging om taken op het gebied van werk, zorg en jeugd (het sociale domein) over te brengen naar gemeenten, maar vragen het kabinet wel om meer samenhang in wetten, regels en geldstromen. Geen verkokerde wetsvoorstellen, maar  meer samenwerking op basis van partnerschap en vertrouwen in elkaars capaciteiten.

Zo’n benadering vereist een omslag bij gemeenten, betrokken instellingen en niet te vergeten, het Rijk.

Bekijk de video waarin wethouders hun ideeeen over het sociaal domein uitleggen: http://www.vng.nl/nieuws/12-10-12/breng-meer-samenhang-in-het-sociaal-domein

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals