Document

Evaluatie Pilot Noorderkwartier Leiden: wijkgericht experiment door 14 zorg- en hulpverleners ten behoeve van transitiecliënten Awbz-Wmo

7 februari 2014 | 1 minuut lezen

Veertien zorgverleners hebben in de gemeente Leiden geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen in het kader van de transitie van Awbz naar Wmo. De GGD Hollands Midden heeft dit experiment geëvalueerd vanuit het perspectief van de zorgverleners.  Men zocht innovatieve oplossingen en ‘eigen kracht’ stond hierbij centraal. Verschillende invalshoeken  leidde  hierbij tot nieuwe inzichten. De cliënt werd een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door de intensieve samenwerking werden cliënten directer en efficiënter geholpen.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals