Nieuwsoverzicht

Nationale maand van de zwemveiligheid: vlogs voor jongeren nu in diverse talen beschikbaar

Jaarlijks verdrinken nog steeds kinderen en volwassenen. Tijdens de Nationale Maand van de Zwemveiligheid – van 17 april tot 17 mei – staat zwemveiligheid voor iedereen centraal. Nieuwkomers...

13

Filmpjes over veilig slapen van baby’s beschikbaar in Tigrinya en Arabisch

VeiligheidNL en Pharos hebben vier filmpjes over hoe ouders hun baby veilig kunnen laten slapen vertaald in het Tigrinya en het Arabisch. JGZ-professionals, maar bijvoorbeeld ook verloskundigen...

24

Nieuwe materialen ontwikkeld voor het geven van opvoedondersteuning

Pharos, Vluchtelingenwerk Nederland en vijf andere organisaties hebben nieuwe materialen ontwikkeld over laagdrempelige opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen. De nieuwe materialen...

49

Nationale Maand Zwemveiligheid: aandacht voor asielzoekers

Van 17 april tot en met 17 mei 2019 vindt de eerste Nationale Maand van de Zwemveiligheid plaats. Met de Nationale Maand van de Zwemveiligheid wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de...

110

Nieuwe tolkenapp ‘Livewords GO COA’ beschikbaar

Er is een nieuwe tolkenapp beschikbaar: ‘Livewords GO COA’. Deze app, ontwikkeld door COA en Livewords, is te gebruiken door COA-medewerkers en zorgverleners die werken met asielzoekers binnen...

136

Onderzoek naar het psychisch welzijn van vluchtelingen

De Vrije Universiteit start binnenkort twee onderzoeksprojecten, gefinancierd door ZonMW, naar het psychisch welzijn van vluchtelingen. Hieronder wordt beschreven om welke onderzoeken het...

89

Tbc-screening m.b.t. Kinderpardon-aanvragers

De IND heeft asielzoekers die in aanmerking willen komen voor het Kinderpardon verwezen naar de GGD voor een tbc-screening. Echter, bijna alle asielzoekers die uit de COA-opvang komen, hebben bij...

106

Maatregelen agressie op COA-opvanglocaties

Onlangs verschenen er een aantal berichten in de media over problemen met overlastgevende asielzoekers binnen COA-opvanglocaties. Een relatief kleine groep geeft overlast en dat zorgt voor...

126

Geactualiseerde documenten JGZ

Het protocol ‘intake JGZ asielzoekerskinderen 0-18 jaar’ is geactualiseerd. In dit protocol wordt het proces van de verpleegkundige intake en het medisch onderzoek door de jeugdarts...

163

ZonMw subsidie voor training (PGA-)professionals

In het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag reserveert ZonMW 7 miljoen euro om professionals te trainen. Het gaat bijvoorbeeld om GGD-/JGZ-professionals...

151
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Beleidsmedewerker projectbureau
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Projectmedewerker