Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)

Op deze themapagina vind je informatie over de uitvoering van de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA). GGD’en (en JGZ-instellingen) voeren deze zorg uit aan asielzoekers die verblijven in de opvanglocaties van het COA. Dit gebeurt in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA.

Binnen de PGA-dienstverlening worden de volgende gezondheidszorgtaken uitgevoerd: jeugdgezondheidszorg, tuberculosebestrijding, jaarlijkse hygiënecontrole van voorzieningen in COA-opvanglocaties, gezondheidsbevordering en infectieziekenbestrijding.

Meer informatie over de organisatie van de curatieve en publieke gezondheidszorg voor asielzoekers lees je in de factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de publieke gezondheidszorg asielzoekers, meld je dan aan voor de periodieke PGA Nieuwsupdate: pga@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

‘Uitvoeringskader medicatiebeheer en -uitreiking amv’ ontwikkeld

Het Uitvoeringskader medicatiebeheer en -uitreiking amv van het COA is ontwikkeld voor amv-mentoren en is bedoeld als praktische handleiding...

Pharos publiceert drieluik over gezinshereniging

In 2019 werden ruim 3.300 mensen met familie in Nederland herenigd. Maar niet elk verzoek werd ingewilligd, veel aanvragen werden afgewezen,...

Nieuwe gedragscode integriteit COA

Sinds 1 januari 2020 is het COA een overheidswerkgever en zijn de COA-medewerkers ambtenaren. Van overheidsmedewerkers wordt verwacht dat zij...

Overzicht ‘Voorlichtingsmaterialen in diverse talen’ geactualiseerd

Het overzicht Voorlichtingsmaterialen in diverse talen is geüpdatet. Dit overzicht, samengesteld door GGD GHOR Nederland in samenwerking met...

Overzichtsdocument contractafspraken dienstverlening PGA geactualiseerd

Het document Overzicht contractafspraken uitvoering Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers is geactualiseerd. In dit document (alleen...

Vragen en antwoorden (nieuwe) afspraken gezondheidsbevordering geactualiseerd

Het document ‘vragen en antwoorden afspraken gezondheidsbevordering’ is geüpdatet.  In het document (GGD-only) vind je alle...

Aantal asielzoekers en nareizigers licht gedaald in 2019

In 2019 kwamen 22.500 asielzoekers (ruim 2.000 meer dan in 2018) en 4.200 nareizende gezinsleden (2.300 minder dan in 2018) naar Nederland, bij...

Uitvoering PGA JGZ definitief gegund aan GGD GHOR Nederland; nieuw contract ondertekend

Vorige week is definitief bekend geworden dat het nieuwe contract PGA JGZ gegund is aan GGD GHOR Nederland. Dit nieuwe contract gaat in op 1...

E-learning ‘In gesprek over meisjesbesnijdenis’

Hoe ga je het gesprek aan met een meisje (of haar ouders/verzorgers) van wie je vermoedt dat ze besneden is? Of het risico loopt om besneden...

THZ-protocol en -rapportformats geactualiseerd

De afgelopen periode zijn diverse documenten die worden gebruikt bij de inspecties technische hygiënezorg (THZ) geactualiseerd. Het gaat...

HomeThema'sProfessionals