Nieuwsbericht

Wijzer in de Liefde, handleiding seksuele voorlichting nieuwkomers, geactualiseerd en beschikbaar

4 september 2018 | 1 minuut lezen

Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers is geactualiseerd. 

In het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft Rutgers in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Pharos en een klankbordgroep van professionals publieke gezondheid de verouderde versie uit 2007 geheel vernieuwd en aangevuld met actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal. 

Wijzer in de liefde is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassen nieuwkomers tot 30 jaar. Met enige aanpassing kan het materiaal ook gebruikt worden voor een nog jongere of oudere nieuwkomersgroep.

Thema´s Wijzer in de Liefde

Er zijn zeven relevante hoofdthema’s opgenomen in de handleiding met een mogelijkheid tot verdieping: 1) seksuele ontwikkeling; 2) vriendschap en relaties; 3) geboorteregeling; 4) soa; 5) (seksuele) weerbaarheid; 6) seksuele en genderdiversiteit en 7) meisjes- en jongensbesnijdenis.

Cultuursensitief

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Ook zijn er tips en handvatten voor voorlichters opgenomen hoe cultuursensitief met de thema´s om te gaan.

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren hebben nieuwe groepen vluchtelingen hun toevlucht gezocht in Nederland. Zij hebben veelal weinig seksuele voorlichting gehad, zijn minder vertrouwd met de vrijere seksuele moraal in Nederland en niet altijd goed op de hoogte van de omgangsvormen en wet- en regelgeving in Nederland.

Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/ hiv of vrouwelijke genitale verminking.

Evaluatie

Rutgers zal in 2019 het gebruik van Wijzer in de Liefde gaan monitoren en waar gewenst het materiaal verder aanpassen en verbeteren.

Meer informatie of vragen?

Mail naar office@Rutgers.nl

HomeThema'sProfessionals