Nieuwsbericht

Logeerregeling vergunninghouders geactualiseerd

18 december 2018 | 1 minuut lezen

Vergunninghouders die willen verblijven bij familie of vrienden kunnen gebruik maken van de ‘logeerregeling vergunninghouders’, afgekort als lrv. Het COA heeft deze regeling onlangs geactualiseerd.

Vergunninghouders kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van deze regeling. Met uitzondering van vergunninghouders die tot een risicogroep behoren, zoals beschreven in de Ketenafspraken zorg bij logeerregeling vergunninghouders. De vergunninghouder schrijft zich in bij de gemeente (BRP) van het logeeradres en blijft hier in principe tot definitieve uitstroom naar de gemeente. Schoolgaande leerlingen kunnen ook gebruik maken van de regeling, mits de leerplicht niet in het gedrang komt en zij naar dezelfde school kunnen blijven gaan.

De vergunninghouder blijft onder de verantwoordelijkheid van het COA vallen en daarmee onder de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Wat betekent dit voor de (praktijk van de) PGA-dienstverlening?

Alle PGA-dienstverlening vindt plaats bij de reguliere GGD en/of JGZ-instelling. De GGD/JGZ-instelling ontvangt hiervoor geen vergoeding vanuit GGD GHOR Nederland, met uitzondering van een vergoeding voor de vervolgscreening tbc. De zorg wordt bekostigd vanuit reguliere middelen gemeenten.

Telefonische tolk wordt vergoed

Voor alle consulten JGZ of individuele consulten seksuele gezondheid kan gratis een telefonische tolk worden ingeschakeld (op basis van COA-zorgnummer).

Meer informatie?

Zie voor precieze afspraken, als ook informatie voor zorgverleners en informatie voor vergunninghouders, deze link.

  

HomeThema'sProfessionals