Nieuwsbericht

THZ-protocol geactualiseerd

25 april 2019 | 1 minuut lezen

Het Protocol Technische Hygiene Zorg collectieve voorzieningen in COA-opvanglocaties is geactualiseerd. In het protocol worden de processen beschreven rondom diverse activiteiten op het gebied van THZ. Het gaat hierbij om het uitvoeren van de jaarlijkse THZ-inspectie, een eventuele herinspectie, het uitvoeren van nulmetingen, het opstellen van een THZ-rapport en het organiseren van de voorlichting ‘Hygiëne op locatie’ aan medewerkers.

Bij de actualisatie van het protocol zijn enkele THZ-inspecteurs van GGD’en en het LCHV betrokken geweest.

HomeThema'sProfessionals