Nieuwsbericht

Alternatieve regelingen COA op een rij

14 mei 2019 | 1 minuut lezen

Onder bepaalde omstandigheden verblijven asielzoekers buiten de reguliere COA-opvanglocaties. Op dat moment kunnen zij gebruik maken van één van de drie alternatieve regelingen. Binnen deze regelingen zijn zorgketenafspraken gemaakt tussen COA, GZA en GGD GHOR Nederland. Het gaat om de volgende  drie regelingen:

1.    Logeerregeling vergunninghouders

Vergunninghouders die willen verblijven bij familie of vrienden kunnen gebruik maken van de logeerregeling vergunninghouders. Zij schrijven zich in bij de gemeente (BRP) van het logeeradres en blijven hier in principe tot definitieve uitstroom naar de gemeente.

2.    Regeling Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie

Een Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) is een COA-opvanglocatie die is opgezet voor de opvang van asielzoekers die binnen een reguliere opvanglocatie overlast hebben veroorzaakt. In deze opvangvorm (in Hoogeveen en Amsterdam) verblijven asielzoekers maximaal 3 maanden. Er worden geen jeugdigen opgevangen. De PGA-dienstverlening binnen de EBTL is gelijk aan de dienstverlening in de POL.

3.    De regeling administratief geplaatsten

Bij een administratieve plaatsing wordt een asielzoeker geplaatst in een reguliere woning of een zorg- of verpleegcentrum. Hij wordt hierbij administratief gekoppeld aan de dichtstbijzijnde COA-opvanglocatie en schrijft zich in, in de BRP van de gemeente waar hij gaat verblijven.

Financiering dienstverlening alternatieve regelingen

Asielzoekers die gebruik maken van de logeerregeling vergunninghouders of van de regeling administratief geplaatsten vallen onder de reguliere publieke gezondheidszorg van de gemeente en niet onder de PGA-dienstverlening. De kosten vallen dan ook buiten het PGA-contract, met uitzondering van de vergoeding voor tbc-vervolgscreening. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden bij GGD GHOR Nederland. De PGA-dienstverlening in de EBTL valt wel onder het PGA-contract en wordt volledig vergoed.

Tolkendiensten

Bij de dienstverlening aan de asielzoekers die gebruik maken van deze drie alternatieve regelingen kan gratis gebruik worden gemaakt van de telefonische tolkendiensten van Livewords.

HomeThema'sProfessionals