Nieuwsbericht

UNHCR-rapport ‘In de eerste plaats een kind’

16 juli 2019 | 2 minuten lezen

In 2018 hebben 1.225 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Nederland asiel aangevraagd. Zij hebben extra aandacht en bescherming nodig. De UNHCR onderzocht hun situatie en heeft haar bevindingen en aanbevelingen beschreven in een onlangs verschenen rapport

De bevindingen in het kort

Alle kinderen, inclusief amv, zijn in de eerste plaats een kind. Dit houdt in dat ongeacht de reden dat amv zijn gevlucht of migreren en hun verblijfstatus, zij eerst en vooral kinderen zijn en dus ook als kind behandeld moeten worden.

De gesprekken met stakeholders en amv hebben duidelijk gemaakt dat:

  • Amv nog niet goed genoeg worden betrokken bij beslissingen die hen aangaan;
  • Amv nog niet goed en vaak genoeg worden gevraagd naar hun mening;
  • Amv nog niet genoeg op een kindvriendelijke manier worden geïnformeerd;
  • Amv nog niet genoeg centraal staan; en
  • Het belang van de amv nog niet altijd genoeg voorop staat.

Gewone kinderen in een ongewone situatie

Amv zijn gewone kinderen in een ongewone situatie. Ze zijn vaak onzeker over hun toekomst, hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt in hun land van herkomst en/of tijdens de reis naar Europa. Tegelijkertijd zijn veel ze veerkrachtig en optimistisch en willen vaak niet graag als ‘bijzonder’ worden beschouwd. De meesten zijn gemotiveerd om een nieuw leven in Nederland te beginnen en een toekomst op te bouwen.

 “Geef ons tijd om bij te komen”

Een meerderheid van de (ex-)amv gaf in de focusgroepdiscussies aan dat zij overweldigd en in de war waren bij aankomst in Nederland. Amv belandden vrijwel meteen in een asielrechtelijke procedure die start met de aanmeldprocedure. Ze ontmoeten veel verschillende instanties en moeten vaak meerdere malen hun verhaal aan die verschillende instanties vertellen. Dit leidt er vaak toe dat amv hun situatie niet goed begrijpen, zich niet goed voorbereid voelen, nog onvoldoende onderscheid kunnen maken tussen de verschillende instanties en organisaties en vaak de kans niet krijgen om een gevoel van vertrouwen en veiligheid op te bouwen.

HomeThema's