Nieuwsbericht

Ketenafspraken aanpak scabiës op COA-opvanglocaties geactualiseerd

30 juli 2019 | 1 minuut lezen

De ketenafspraken aanpak scabiës op COA-opvanglocaties zijn geactualiseerd. Deze ketenafspraken zijn gemaakt tussen het COA, GZA en GGD GHOR Nederland. De ketenafspraken hebben tot doel het tijdig signaleren van de aanwezigheid van scabiës bij asielzoekers in de COA-opvanglocaties, het zo snel mogelijk stellen van de diagnose en het in gezamenlijkheid behandelen van scabiës, zodat een uitbraak voorkomen wordt. Het document beschrijft compact de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en de bijbehorende acties van de drie samenwerkingspartners bij de bestrijding van scabiës op een COA-opvanglocatie. Daarnaast is meer en actuele (achtergrond)informatie over scabiës opgenomen dan in de oude ketenafspraken. Die dateerden uit 2015.

HomeThema'sProfessionals