Nieuwsbericht

‘Protocol vaccineren’ en ‘vaccinatiestatus en -opdrachtformulier’ geactualiseerd

6 augustus 2019 | 1 minuut lezen

Het PGA-protocol vaccineren asielzoekerskinderen 0-18 jaar en het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier zijn geactualiseerd in samenwerking met het RIVM en een aantal JGZ-professionals. Bij beide documenten zijn hyperlinks opgenomen naar digitale materialen en andere informatiebronnen. Verwijzingen naar richtlijnen en uitvoeringsregels zijn geüpdatet. Daarnaast is de tekst gemakkelijker leesbaar gemaakt en is de opbouw van het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier gewijzigd.

Protocol vaccineren

Het PGA-protocol vaccineren asielzoekerskinderen 0-18 jaar beschrijft hoe de vaccinatiestatus, de basisimmunisatie en eventuele vervolgvaccinaties van asielzoekerskinderen moeten worden vastgesteld en uitgevoerd. Daarnaast legt het protocol de randvoorwaarden voor vaccineren en samenwerkingsafspraken tussen het RIVM en JGZ-organisaties vast.

Vaccinatiestatus en -opdrachtformulier

Voor elk asielzoekerskind van 0-18 jaar moet een (inhaal-)vaccinatieplan worden opgesteld door de jeugdarts. Het vaccinatiestatus en -opdrachtformulier wordt gebruikt bij het opstellen van dit plan. Dit gebeurt tijdens het afnemen van de vaccinatieanamnese.

HomeThema'sProfessionals