Nieuwsbericht

Hoe het ‘kader mdo’ te gebruiken op amv-opvanglocaties?

6 augustus 2019 | 2 minuten lezen

Onlangs is het kader voor het multidisciplinair overleg (mdo) op de COA-opvanglocatie aangepast. Dit ‘kader mdo’ beschrijft de doelstelling van het mdo, de praktische werkwijze en de uitgangspunten voor probleembespreking en gegevensuitwisseling. De afspraken uit dit ‘kader mdo’ zijn niet helemaal in overeenstemming met de mdo-afspraken op amv-opvanglocaties zoals beschreven in het document Samenwerking tussen (zorg)ketenpartners rondom de alleenstaande minderjarige vreemdeling in de COA-opvang. COA, GZA, NIDOS en GGD GHOR Nederland werken op dit moment aan een actualisatie van dit samenwerkingsdocument. De geüpdatet versie wordt in oktober 2019 verwacht.

 

Hoe in de tussentijd omgaan met het ‘kader mdo’ op amv-opvanglocaties?

·        Blijf mdo’s en individuele casus overleggen (ico’s) op amv-opvanglocaties houden en wees alert op privacyregels.

·        Pas het ‘kader mdo’ al zoveel mogelijk toe tijdens mdo’s en ico’s op amv-opvanglocaties:

o    Gebruik de beslisboom voorafgaand aan individuele besprekingen;

o    Volg de wijze van verslaglegging, zoals beschreven in het ‘kader mdo’;

o    Gebruik de toestemmingsformulieren behorend bij het ‘kader mdo’.

·        Nidos kan nog steeds het voorzitterschap bij de mdo’s en ico’s op amv-opvanglocaties blijven doen.

 

Vragen of suggesties?

Heb je vragen over de toepassing van het ‘kader mdo’ op amv-opvanglocaties? Of heb je suggesties voor de actualisatie van het document Samenwerking tussen (zorg)ketenpartners rondom de alleenstaande minderjarige vreemdeling in de COA-opvang? Neem dan contact op met Esther Haalstra (ehaalstra@ggdghor.nl).

 

HomeThema'sProfessionals