Nieuwsbericht

Preventieve interventies psychische gezondheid in COA-opvanglocaties verlengd

8 augustus 2019 | 1 minuut lezen

Voor asielzoekers en statushouders (kinderen en volwassenen) met psychische klachten zijn preventieve groepsinterventies beschikbaar. Arq Psychotrauma Expertgroep en GGNet zijn door Arts en Zorg tot en met 31 december 2019 (en niet tot 1 oktober 2019) gecontracteerd om te zorgen voor een passend aanbod voor asielzoekers en statushouders die verblijven in COA-opvanglocaties (azc’s, glo’s, vbl’s en rgo’s). Het aanbod voor 2020 is nog niet bekend.

 

Het COA, GGD/JGZ-instelling en GZA kunnen in gezamenlijk overleg een aanvraag indienen bij Arq of GGNet voor het opstarten van een preventieve groepsinterventie, zoals Mind Spring volwassenen, Mind Spring junior en diverse interventies van GGNet. Zie ook bijgevoegde link, voor meer informatie (aanmelding en beschrijving interventies).

8 augustus 2019

Arq en GGNet zijn toch nog door het COA (niet Arts en Zorg) gecontracteerd t/m 31 december 2019?

Vanaf 1 januari 2020 is GZA (/Arts en Zorg) verantwoordelijk voor GGZ preventie, blijkt uit een brief van GZA die ik onlangs ontving.

HomeThema'sProfessionals