Nieuwsbericht

Corona: Protocol geactualiseerd en informatiebrieven, leefregels en posters beschikbaar in diverse talen

24 september 2020 | 1 minuut lezen

Het protocol ‘Het voorkomen van en handelen bij coronavirusbesmetting bij bewoners op een COA-opvanglocatie’ is geactualiseerd. Dit protocol kwam tot stand in afstemming met het RIVM, enkele GGD’en, het COA en GZA. Het protocol (versie 22 september) is aangepast met de volgende punten.

Leefregels RIVM/LCI in diverse talen beschikbaar

De geactualiseerde Leefregels LCI zijn toegeschreven naar de COA-opvang context en vertaald in de meest voorkomende gesproken talen in de COA-opvang.

Informatiebrieven ‘(preventieve) quarantaine’, ‘getest op Corona’ en ‘huisgenoot heeft corona’

Er zijn diverse informatiebrieven (gebaseerd op de brieven van het RIVM) beschikbaar in de meest gesproken talen in de COA-opvang. Deze zijn beschikbaar voor hen die in preventieve quarantaine moeten en voor hen die wachten op een testuitslag. Ook is er een separate brief voor huisgenoten van iemand die positief getest is op Corona.

Poster ‘informatie testen’

COA heeft posters ontwikkeld over testen in diverse talen. Deze posters kunnen opgehangen worden op de COA-opvanglocatie.

GZA/Praktijklijn kan testafspraken maken via CoronIT

GZA/Praktijklijn kan sinds twee weken testafspraken maken in CoronIT voor het testen van asielzoekers. Deze afspraak is in overleg met enkele GGD’en, GZA en GGD GHOR Nederland tot stand gekomen. Op deze manier kan de toegankelijkheid van de teststraten voor asielzoekers worden vergroot en het risico op verspreiding verminderd.

Corona-dossier: alle informatie bij elkaar

Het protocol ‘Het voorkomen van en handelen bij coronavirusbesmetting bij bewoners op een COA-opvanglocatie’ is net als de leefregels, informatiebrieven en posters te vinden in het Corona-dossier op GGD GHOR Kennisnet (PGA-pagina). Hier vind je ook het overzicht voorlichtingsmaterialen in verschillende talen.

HomeThema's