Nieuwsbericht

Voorlichting verdrinkingsrisico’s belangrijk in asielzoekerscentra én gemeenten

17 juni 2015 | 1 minuut lezen

Op 12 juni verdronk een asielzoeker uit asielzoekerscentrum Overloon in een Brabants ven. Een trieste illustratie van het hoge verdrinkingsrisico bij asielzoekers. Een verhoogd risico dat onder andere samenhangt met de onbekendheid bij asielzoekers over de risico’s van zwemmen in open water. Des te meer reden om nu het zwemseizoen weer van start is gegaan aandacht te vragen voor het belang van voorlichting over de gevaren van water.

Verhoogd risico op verdrinking bij asielzoekers
Het risico op overlijden door verdrinking is bij asielzoekers ongeveer tien keer zo hoog als bij Nederlanders . Zo blijkt uit epidemiologisch onderzoek van GGD GHOR Nederland en het AMC over de periode 2002-2008. Ook in recentere jaren zijn er in Nederland nog asielzoekers overleden door verdrinking. In 2013 overleden drie asielzoekers door verdrinking, in 2014 werden geen verdrinkingen gemeld.

Verdrinkingspreventie óók in gemeenten
Voorlichting over de risico’s van water is óók van belang in gemeenten. Alleen al in 2015 zullen bijna 30.000 mensen met een vluchtelingenachtergrond een huis krijgen in een Nederlandse gemeente. Een deel van deze nieuwkomers is dan nog maar enkele maanden in Nederland en heeft in die korte tijd mogelijk nog geen informatie gekregen over de risico’s van water.

Voorlichting voor volwassenen en kinderen
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft onlangs voorlichtingsposters ontwikkeld gericht op preventie van verdrinking bij volwassenen. Deze posters vormen een onderdeel van de voorlichtingscampagne ‘gevaren in de Nederlandse natuur’ en zijn verkrijgbaar op iedere COA-opvanglocatie.

Op de site van Veiligheid.nl staat de toolkit  ‘voorkom verdrinking’, gericht op kinderen. Deze toolkit bevat onder meer folders in verschillende vertalingen. 

HomeThema'sProfessionals