Nieuwsbericht

Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang en het format zijn vernieuwd.

19 juli 2017 | 1 minuut lezen

Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners

In de afgelopen periode hebben GGD GHOR Nederland, GC A, MCA, Nidos en COA de samenwerkingsafspraken rondom amv herzien. Dit heeft geleid tot aangescherpte, minder vrijblijvende (zorg)ketensamenwerkingsafspraken; een structurele borging van en een uniforme toepassing MDO voor amv. Het document ‘samenwerking (zorg)ketenpartners amv-opvang’ is vanaf nu te vinden op het GGD GHOR kennisnet PGA /dossier JGZ. In het document ‘samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang’ worden de taken en verantwoordelijkheden van GGD/JGZ, GC A, MCA, Nidos en COA beschreven en gaat in op zaken als voogdij en opvang, jeugdhulp en de regels voor informatie delen en toestemming geven voor behandeling. Tot slot worden twee overlegstructuren uitgewerkt die door COA en de (zorg)ketenpartners zijn vastgesteld: het multidisciplinair overleg amv (MDO-amv) en het individueel casusoverleg amv (ICO-amv).De bedoeling is dat vanaf 1 september 2017 op de COA locaities wordt gewerkt volgens de nieuwe samenwerkingsafspraken.

HomeThema'sProfessionals