Nieuwsbericht

Factsheet Asielzoekerskinderen geboren in COA-opvanglocaties; aantallen en kenmerken van de moeders in de jaren 2013 tot en met 2015

19 juni 2018 | 1 minuut lezen

Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk de factsheet Asielzoekerskinderen geboren in COA-opvanglocaties; aantallen en kenmerken van de moeders in de jaren 2013 tot en met 2015 uitgebracht. Deze factsheet is gebaseerd op onderzoek naar het aantal geboren asielzoekerskinderen in COA-opvanglocaties en kenmerken van de moeders, zoals leeftijd, regio van herkomst en verblijfsduur in Nederland.

Resultaten
Uit de analyses blijkt dat van alle geboren kinderen, 60% van de moeder al zwanger was bij aankomst in de centrale opvang. Een klein deel van de asielzoekers dat in de opvang beviel (6-9%), was tienermoeder (jonger dan 20 jaar) bij de bevalling. Het gaat om ongeveer 30 meisjes per jaar. Meer dan de helft van de vrouwen die tijdens hun verblijf in de opvang een kind kregen stond zonder partner geregistreerd. Dit hoeft niet te betekenen dat er geen partner is, een partner kan bijvoorbeeld nog in het land van herkomst zijn of niet (meer) in een COA-opvanglocatie verblijven.

Goede zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode in de COA-opvang, zoals beschreven in de ketenrichtlijn Geboortezorg asielzoekers, is van groot belang. Specifieke groepen hebben specifieke zorgbehoeften op het gebied van reproductieve gezondheid. Met name jonge asielzoeksters, die zonder een partner bevallen, zijn kwetsbaar en hebben mogelijk extra ondersteuning nodig. Het is wenselijk dat zwangere asielzoekers tijdig worden geïnformeerd over de organisatie van de prenatale zorg, kraamzorg en verloskundige zorg in Nederland.

Voor meer informatie over de factsheet, neem contact op met pga@ggdghor.nl.

HomeThema'sProfessionals