Nieuwsbericht

Jeugdhulp asielzoekerskinderen per 1 januari 2019 over van COA naar gemeenten

23 juli 2018 | 1 minuut lezen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet zijn sinds 1-1-2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De strekking van deze wet is dat de gemeenten in staat zijn maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie, de eigen mogelijkheden (eigen kracht) en de behoefte van de jeugdige en zijn/haar ouders. Ondersteuning, hulp en zorg moeten laagdrempelig, vroegtijdig en integraal worden aangeboden: ‘één gezin, één plan, één regisseur’.

In november 2014 is er tussen het ministerie van V&J en de VNG overeengekomen dat het COA (namens de gemeenten) van 2015 tot 2018 de toegang tot de jeugdhulp voor de bewoners van COA locaties regelt.

Reden hiervoor was dat gemeenten extra tijd nodig hadden om de jeugdhulp goed vorm te geven, en te voorkomen dat de kwetsbare groep asielzoekerskinderen in de knel zou komen, vanwege een (nog) niet voltooide transitie en transformatie. Eind 2017 is deze termijn met een jaar verlengd. Begin 2018 is het besluit genomen dat vanaf 1-1-2019 de gemeenten de (toegang tot) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen (in naleving van de wet) van het COA gaat overnemen.

Sinds 2016 zijn in pilots van GGDen/JGZ instellingen in 10 gemeenten al positieve ervaringen opgedaan. De positieve ervaringen van deze pilots zijn in drie landelijke bijeenkomsten gedeeld met vertegenwoordigers van gemeenten met een COA-locatie, COA-locatiemanagers en afgevaardigden van Veilig Thuis, jeugdteams, Nidos, GZA, CJG en GGD GHOR Nederland. De bijeenkomsten waren bedoeld om te informeren over de manier waarop een gemeente de jeugdhulp van het COA kan overnemen en hoe dit het beste aan te pakken.

Wat kunnen gemeenten nu al regelen om de overdracht soepel te laten verlopen? Het belangrijkste is het contact met COA-locatie. De VNG heeft belangrijke vragen voor de overgang van jeugdhulp van het COA naar gemeenten op een rij gezet. De Q&A's staan op de website van VNG per onderwerp bij elkaar. Zie ook deze link.  

Zijn er vragen of onduidelijkheden, neem contact op met Esther Haalstra, projectmedewerker PGA jeugd, ehaalstra@ggdghor.nl

HomeThema'sProfessionals