Nieuwsbericht

Rapport Pharos Eritrese vrouwen in de geboortezorg gepubliceerd

1 augustus 2018 | 1 minuut lezen

Het zojuist verschenen rapport Eritrese vrouwen in de geboortezorg, van conceptie tot kraamperiode van Pharos, geeft zicht op hoe Eritrese vrouwen die in de gemeente wonen de zwangerschap en geboortezorg in Nederland ervaren en welke behoefte aan ondersteuning zij hebben. Daarnaast biedt het rapport achtergrondinformatie, handvatten en praktische tips voor professionals (zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidszorgprofessionals) om de hulpverlening beter aan te laten sluiten bij de Eritrese vrouwen. 

In Nederland wonen ruim 13.000 Eritreeërs. Daarvan zijn ongeveer 3.200 vrouw waarvan 2.400 onder de 30 jaar. Pharos voerde het verkennende onderzoek rondom de geboortezorg uit onder Eritrese vrouwen en mannen, als ook onder professionals werkzaam in de geboortezorgketen. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen onder Eritreeërs over seksueel geweld, seksueel misbruik, een beperkt gebruik van anticonceptie, een hoog aantal abortussen, vrouwelijke genitale verminking (vgv) en onvoldoende gebruik van de geboortezorg.

Enkele conclusies en aanbevellingen

  • Er komen veel ongeplande zwangerschappen voor onder Eritrese vrouwen. Dit lijkt te komen omdat vrouwen geen anticonceptie hebben gebruikt. Zij zijn onvoldoende bekend met methoden van geboortebeperking. Ook hadden zij weinig kennis over de conceptie en het vrouwelijk lichaam. Negatieve ervaringen met de prikpil en mythes over anticonceptie dragen bij aan het niet willen gebruiken van anticonceptie.
  • Zowel vrouwen als de professionals in de geboortezorg ervaren belemmeringen in het hulpverleningscontact, door de taal (er is niet altijd een tolk beschikbaar) maar ook doordat Eritrese vrouwen veelal laaggeletterd zijn en beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Informatie over de zwangerschap en geboortezorg is niet gemakkelijk over te dragen of te begrijpen. Ook weten vrouwen  onvoldoende de weg in de geboortezorg.
  • Professionals blijken bovendien moeite te hebben om goed zicht te krijgen op de behoefte van Eritrese vrouwen aan informatie en ondersteuning.
  • Vrouwen hebben beperkt kennis van vrouwelijke genitale verminking.

Voorlichting over seksuele gezondheid, weerbaarheid en gezinsplanning en het inzetten van beeldend voorlichtingsmateriaal en filmpjes kan bijdragen aan het goed overdragen van informatie. Omdat vaders vaak wel een rol vervullen is het belangrijk voor professionals om hem in beeld te krijgen en te betrekken bij de zwangerschap en zorg na bevalling.

Meer informatie
info@pharos.nl  

HomeThema'sProfessionals