Overzicht publicaties

Psychische gezondheid: folders en informatie preventieve interventies COA-opvang

Folders Psychisch gezondheid

De folder Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt... , ontwikkeld voor vluchtelingen die psychische klachten hebben, is beschikbaar in het Arabisch,...

410

Middelengebruik: alcohol I roken I slaapmiddelen

Om (jonge) nieuwkomers voor te lichten over middelengebruik zijn er verschillende filmpjes ontwikkeld en aangepast.

Roken

Bestaande filmpjes van het Trimbos-instituut zijn opnieuw...

182

Wijzer in de Liefde, handleiding seksuele voorlichting voor nieuwkomers

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers. In het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft Rutgers in...

1288

Toolkit en achtergrondinformatie voor begeleiding Eritrese alleenstaande minderjarigen in Nederland

Nidos en Arq Psychotrauma Expert Groep vormen samen een kenniscentrum Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dit kenniscentrum heeft als doel vragen over de achtergrond en de...

217

Overzichtsdocument ‘Voorlichtingsmateriaal diverse talen’

GGD GHOR Nederland heeft, in samenwerking met Pharos, beschikbare voorlichtingsmaterialen over verschillende gezondheidsthema’s in diverse talen op een rij gezet. In het overzichtsdocument zijn...

683

Opvoedondersteuning vluchtelingen

Beluister de TED talk van Aala El-Khani  What it s like tot be a parent in a war zone . 

De Universiteit van Manchester...

244

Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland.

Op 1 juni is de publicatie Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland uitgebracht. Deze studie, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)...

149

Folder 'Hepatitis B-dragerschap' in diverse talen

Hierboven vindt u de folder hepatitis-b dragerschap . De folder is beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Engels, Frans, Tigrinya, Farsi en Arabisch.

De folder is ontwikkeld in nauwe...

385

Folder 'Antibiotica in Nederland' in diverse talen en filmpje in Arabisch

Hierboven vindt u de folder Antibiotica in Nederland. De folder is beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Frans, Engels, Tigrinya, Farsi en Arabisch.

De folder is ontwikkeld in samenwerking met...

409

Folder 'Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen?' in diverse talen

Binnen het Kennisdelingspropgramma Gezondheid Statushouders is, in nauwe samenwerking met statushouder, de folder Ik ben zwanger. Wat kan ik doen om geen infecties te krijgen? ontwikkeld. De...

458