Document

Tolkendiensten voor asielzoekers

27 november 2014 | 1 minuut lezen

Livewords (voorheen Concorde) voert gratis tolkendiensten uit voor asielzoekers/statushouders die in de COA-opvanglocaties verblijven. In de handleiding en het stroomschema staan de afspraken vermeld met LiveWords voor het gebruik van deze tolkendiensten. Ook gelden de tolkennormen 'kwaliteitsnorm tolkgebruik bji anderstaligen', opgesteld in maart 2014.

Afspraken in het kort:

  • LiveWords (www.livewords.nl) is te bereiken via telefoonnummer 020-8202892.
  • Telefonische tolken kunnen ad hoc worden aangevraagd. Onder vermelding van het COA-zorgnummer. Bij uitzondering kan een tolk telefonisch worden gereserveerd.
  • Via de tolkenapp 'Livewords GO COA' is op ieder moment en op elke plek een tolk beschikbaar. Download de app op je smartphone.
  • Persoonlijke tolken kunnen door de GGD vanaf 1 juli 2018 alleen voor groepsvoorlichting /trainingen worden aangevraagd, onder vermelding van de naam van de betreffende locatie.
  • Tolkendiensten kunnen maximaal zes weken van te voren worden gereserveerd.
5 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals