Document

Convenant GGZ voor asielzoekers, optimale samenwerking tussen GGZ- aanbieders en (zorg)ketenpartners

21 oktober 2015 | 1 minuut lezen

Op 9 oktober 2015 ondertekende GGD GHOR Nederland het Convenant GGZ: optimale samenwerking tussen GGZ-aanbieders en (zorg)ketenpartners. Dit convenant is tot stand gekomen na verschillende bijeenkomsten in 2014 en 2015 met ketenpartners, waaronder onder meer GGD GHOR Nederland, GC A, COA en GGZ-aanbieders. Onder leiding van Menzis COA Administratie (MCA) is nagedacht hoe een kwaliteitsslag te maken in de te leveren Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) aan asielzoekers.

De ambitie van het convenant is het komen tot een betere samenwerking en afstemming bij het versterken van de psychische gezondheid van en het leveren van GGZ aan asielzoekers. Om dit te bereiken zijn in het convenant 13 afspraken gemaakt die in 2015 en 2016 in werkgroepen nader uitgewerkt gaan worden. Inmiddels zijn er verschillende werkgroep bijeenkomsten achter de rug. U kunt de verslagen van deze bijeenkomsten downloaden, zie ook deze link.

 

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals