Document

Seksuele gezondheid: Wijzer in de Liefde, handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers (2019)

19 juli 2011 | 2 minuten lezen

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers.

In het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft Rutgers in 2018 in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Pharos en een klankbordgroep van professionals publieke gezondheid de verouderde versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld met actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal. In maart 2019 zijn enkele niet werkende links aangepast.

Wijzer in de Liefde is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassenen nieuwkomers tot 30 jaar. Met enige aanpassing kan het materiaal ook gebruikt worden voor een nog jongere of oudere nieuwkomersgroep. 

Thema's Wijzer in de Liefde

De volgende zeven hoofdthema's zijn opgenomen in de handleiding met een mogelijkheid tot verdieping: 1) seksuele ontwikkeling; 2) vriendschap en relaties; 3) geboorteregeling; 4) soa; 5) (seksuele) weerbaarheid; 6) seksuele en genderdiversiteit en 7) meisjes- en jongensbesnijdenis.

Aandachtspunten en checklist

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Ook zijn er in bijlage 0b aandachtspunten, tips en handvatten voor voorlichters opgenomen hoe cultuursensitief met de thema´s om te gaan.

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren hebben nieuwe groepen vluchtelingen hun toevlucht gezocht in Nederland. Zij hebben veelal weinig seksuele voorlichting gehad, zijn minder vertrouwd met de vrijere seksuele moraal in Nederland en niet altijd goed op de hoogte van de omgangsvormen en wet- en regelgeving in Nederland.

Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/ hiv of vrouwelijke genitale verminking.

Evaluatie

Heb je (delen van) Wijzer in de liefde recent gebruikt of ga je dit binnenkort doen? Rutgers en GGD GHOR Nederland stellen het op prijs als je je ervaringen met de herziene handleiding wilt delen via een vragenlijst. Jouw antwoorden worden gebruikt om de handleiding te verbeteren. Voor deelname aan de vragenlijst ontvang je een cadeaubon. Doe je mee? Laat dit weten aan Rutgers, via office@rutgers.nl.

Meer informatie of vragen?

Mail naar office@Rutgers.nl

9 documenten toegevoegd
HomeThema's