Document

Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekster

10 februari 2016 | 1 minuut lezen

De ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekster is bedoeld om zwangeren in de COA- opvang te begeleiden. Deze ketenrichtlijn is geïnitieerd in 2010 en is in samenwerking met de landelijke organisaties KNOV, Brancheorganisatie Geboortezorg, GZA, RMA, NVOG, COA en GGD GHOR Nederland tot stand gebracht. GGD GHOR Nederland is sinds 2015 betrokken bij de ketenrichtlijn. De ketenrichtlijn geboortezorg en de bijlagen zijn begin van dit jaar 2020 herzien.

De landelijke werkgroep komt twee keer per jaar bijeen voor overleg. Daarnaast informeren partners elkaar bij incidenten of ontwikkelingen in de praktijk waarbij gezamenlijke aanpak gewenst is.

Bijlagen:

1. Zwangerschapsverklaring voor COA en GZA

2. Coördinatie zwangere asielzoekster

3. Uitwerking laaggeletterdheid

4. Vervoer voor asielzoekers

5. Afspraken ketenpartners waterpokken, rode hond en kinkhoestvaccinatie bij asielzoekers

6. Q&A MRSA screening bij asielzoekers

7. Aanpassingen door Corona juni 2020

8 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals