Document

Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekster

10 februari 2016 | 1 minuut lezen

Deze ketenrichtlijn is bedoeld om zwangere asielzoekster in de asielopvang te begeleiden. Deze ketenrichtlijn is geiniteerd in 2010 en is in samenwerking met de hieronder vermelde organisaties tot stand gebracht. In 2015 is GGD GHOR Nederland betrokken bij de ketenrichtlijn. De ketenrichtlijn geboortezorg en de bijlagen zijn in januari 2018 aangepast aan de organisatie verandering van GC A naar GZA en van MCA naar RMA.

De landelijke werkgroep komt twee keer per jaar bij elkaar voor overleg. Daarnaast informeren partners elkaar bij inicidenten of ontwikkelingen in de praktijk waarbij gezamenlijke aanpak gewenst is.

Bijlagen:

1. Zwangerschapsverklaring voor COA en GZA

2. Coördinatie zwangere asielzoekster

3. Uitwerking laaggeletterdheid

4. Vervoer voor asielzoekers

5. Afspraken ketenpartners waterpokken en rode hond bij asielzoekers

6. QA MRSA screening bij asielzoekers

 

Betrokken organisaties

  • ActiZ (Brancheorganisatie voor zorgondernemers)

  • BTN (Vereniging Branchebelang Thuiszorg Nederland)

  • Gezondheidscentrum Asielzoekers, waaronder de Praktijklijn (PL) en GC A op locatie (GC A)

  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Niet medische gidsfunctie (NMG)

  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

  • Menzis-COA-Administratie (MCA); Uitvoering Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)

  • GGD GHOR Nederland namens de GGD´en en JGZ-instellingen die JGZ uitvoeren in de opvanglocaties van het COA

  • GezondheidsZorg Azielzoekers & RMA Healthcare

8 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals