Document

KM - Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

(onbekend)
19 juli 2011 | 1 minuut lezen

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) heten vanaf 1 januari 2015 samen 'Veilig Thuis'. De samenvoeging van beide meldpunten is onderdeel van de transitie van de zorg voor jeugd.

Tot nog toe werd als gezamenlijke naam Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) gehanteerd. Door de fusie worden de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd. Burgers en beroepskrachten kunnen straks bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De naam Veilig Thuis sluit aan op de publiekscampagne 'Voor een veilig thuis' met de bekende slogan 'Het houdt niet op, niet vanzelf'

Veilig Thuis is voortaan 24 uur per dag bereikbaar op een nieuw, gratis telefoonnummer. Een landelijke campagne moet de bekendheid van de naam Veilig Thuis en het telefoonnummer vergroten.

Veilig Thuis is bereikbaar via 0800-2000. Alle 26 Veilig Thuis-organisaties zijn op dit nummer aangesloten. In het kader van de campagne 'Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor' worden vanaf begin januari spotjes op radio en tv uitgezonden met het nieuwe telefoonnummer en de naam Veilig Thuis. Ook verschijnen er artikelen in huis-aan-huisbladen. De oude nummers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld blijven nog tenminste drie maanden bereikbaar, maar bellers krijgen daar een bandje te horen met het nieuwe nummer.

De Meldcode kindermishandeling moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishandeling en stimuleren om melding te maken. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode en de wet om de meldcode zijn opgesteld door het Ministerie van VWS, Jeugd en Gezin, OCW en Justitie.

De wet is van toepassing op ruim 1 miljoen professionals in de gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, onderwijs en justitie. Zie wet en regelgeving in de werkbalk rechts.

De brochure uitgebracht “Horen, Zien, en Zwijgplicht?” is een wegwijzer voor huiselijk geweld, kindermishandeling en het beroepsgeheim. Deze informeert over de mogelijkheden die er zijn en de hulp die de professional kan vinden bij het maken van de juiste afwegingen bij het melden van huiselijk geweld/kindermishandeling (inclusief VGV).

Voor meer informatie, zie www.meldcode.nl of www.huiselijkgeweld.nl, www.vooreenveiligthuis.nl , etc.

Handelingsprotocollen kindermishandeling en huiselijk geweld zie: www.handelingsprotocol.nl

7 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals