Document

Pharos: Kennissyntheses gezondheid vluchtelingen

4 mei 2016 | 2 minuten lezen

Minister Schippers heeft kennissyntheses over vluchtelingen aangeboden aan Tweede Kamer

Pharos heeft in opdracht van het ministerie van VWS twee kennissyntheses geformuleerd over 1) de te verwachten vraag naar zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen in Nederland en 2) hoe preventie, ondersteuning en zorg zo ingericht kunnen worden dat gezondheidsproblemen bij vluchtelingen worden voorkomen en zorg en ondersteuning voor hen adequaat functioneren. Minister Schippers heeft beide rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Samenvatting kennissynthese over te verwachten vraag naar zorg en preventie voor nieuwkomende vluchtelingen
De eerste kennissynthese geeft een beeld van de gezondheid(srisico´s) van vluchtelingen die nu in de gemeenten komen wonen en wat die betekenen voor de zorgvraag. Chronische aandoeningen zoals diabetes, kans op overgewicht, gebrek aan bewegen en chronische pijnklachten zijn een aandachtspunt. Infectieziekten vragen om aandacht maar vormen geen onbeheersbaar risico. Het blijkt dat het merendeel van de vluchtelingen geen posttraumatische  stress syndroom ontwikkelt maar trauma, depressie en psychische klachten komen wel vaker voor bij vluchtelingen dan gemiddeld in Nederland. Extra aandacht is ook van belang voor seksuele gezondheid in brede zin. De meeste vluchtelingenkinderen ontwikkelen zich goed. Voor een deel van de kinderen is er door wat zij en hun ouders hebben mee gemaakt sprake van een verhoogd risico op psychosociale problemen en kindermishandeling. Ook is er een verhoogd risico op overgewicht en onvoldoende bewegen. Extra aandacht is nodig voor AMV´s en jong (veelal laagopgeleide) volwassenen uit Eritrea. Pharos verwacht vooral een hoger gebruik van huisartsenzorg, diabeteszorg, jeugdgezondheidszorg, verloskundige- en tandheelkundige zorg.

Samenvatting kennissynthese inrichting preventie, ondersteuning en zorg bij vluchtelingen De tweede kennissynthese geeft een beeld van hoe de zorg, preventie en ondersteuning het beste ingericht kunnen worden zodat gezondheidsproblemen worden voorkomen en zorg en ondersteuning voor vluchtelingen adequaat functioneren. Daarbij is vooral gekeken naar het kunnen mobiliseren van eigen kracht van vluchtelingen, tijdige signalering van problemen, goede aansluiting op de behoefte van vluchtelingen en mogelijke knelpunten. Pharos komt tot de conclusie dat de bestaande infrastructuur  en het Nederlands zorgstelsel in principe in staat is om vragen rondom gezondheid en zorg voor vluchtelingen goed op te lossen. Zij concluderen dat er meer regie nodig is op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zij bevelen aan eerder te starten met participatie, activering, inburgering en taallessen. Professionele tolken zijn nodig totdat vluchtelingen voldoende de taal beheersen. Meer aandacht moet uitgaan naar preventie en monitoring van gezondheid.

Met betrekking tot de publieke zorg doet Pharos de volgende aanbevelingen en geeft in haar rapport ook enkele ´best practise´voorbeelden uit de praktijk:

  • Tijdige screening en voorlichting over infectieziekten (zoals onder meer tuberculose, hepatitis B en C en SOA´s);
  • Vergroten bereik en effectiviteit voorlichting/gezondheidsbevordering waarbij vluchtelingen (zelforganisaties) zelf betrokken kunnen worden;
  • Goede registratie en monitoring van gezondheid van vluchtelingen;
  • Alle kinderen goed in beeld (outreachende werkwijze), goede overdracht en voldoende capaciteit.
3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals