Document

Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland

(onbekend)
20 juli 2011 | 1 minuut lezen

Welke partijen zijn betrokken bij de zorg aan asielzoekers en welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij? Om antwoord te bieden op dergelijke vragen hebben het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), GGD Nederland en zorgverzekeraar Menzis (Menzis COA Administratie: MCA) in samenwerking met het Gezondheidscentrum Asielzoekers een factsheet gemaakt over de zorg voor asielzoekers in Nederland. Het COA is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van gezondheidszorg aan asielzoekers en heeft de zorg voor asielzoekers die verblijven in de opvang van het COA ingekocht bij Menzis en GGD GHOR Nederland.
De factsheet brengt de keten in beeld rondom de zorg voor asielzoekers. De zorg betreft zowel de publieke gezondheidszorg door de lokale GGD’en als de curatieve zorg door de verschillende ketenpartners in de zorg. Voor de huisartsenzorg heeft Menzis het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) gecontracteerd.
De factsheet is bedoeld voor gebruik door alle betrokken partijen bij de zorg aan asielzoekers.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals