Publicatie

Wijzer in de Liefde, handleiding seksuele voorlichting voor nieuwkomers

Het draaiboek Wijzer in de Liefde is een handleiding voor seksuele voorlichting aan jonge nieuwkomers.

In het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders heeft Rutgers in 2018 in samenwerking met GGD GHOR Nederland, Pharos en een klankbordgroep van professionals publieke gezondheid de verouderde versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld met actuele informatie, passende werkvormen en beeldmateriaal. In maart 2019 zijn enkele niet werkende links aangepast.

Wijzer in de Liefde is vooral geschikt voor jongeren en jong volwassenen nieuwkomers tot 30 jaar. Met enige aanpassing kan het materiaal ook gebruikt worden voor een nog jongere of oudere nieuwkomersgroep. 

Thema's Wijzer in de Liefde

De volgende zeven hoofdthema's zijn opgenomen in de handleiding met een mogelijkheid tot verdieping: 1) seksuele ontwikkeling; 2) vriendschap en relaties; 3) geboorteregeling; 4) soa; 5) (seksuele) weerbaarheid; 6) seksuele en genderdiversiteit en 7) meisjes- en jongensbesnijdenis.

Aandachtspunten en checklist

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Ook zijn er in bijlage 0b aandachtspunten, tips en handvatten voor voorlichters opgenomen hoe cultuursensitief met de thema´s om te gaan.

Achtergrondinformatie

De afgelopen jaren hebben nieuwe groepen vluchtelingen hun toevlucht gezocht in Nederland. Zij hebben veelal weinig seksuele voorlichting gehad, zijn minder vertrouwd met de vrijere seksuele moraal in Nederland en niet altijd goed op de hoogte van de omgangsvormen en wet- en regelgeving in Nederland.

Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/ hiv of vrouwelijke genitale verminking.

Evaluatie

Rutgers zal in de loop van het jaar 2019 het gebruik van Wijzer in de Liefde monitoren en waar gewenst het materiaal verder aanpassen en verbeteren.

Meer informatie of vragen?

Mail naar office@Rutgers.nl

Details

Geplaatst op: 4 september 2018
Geplaatst door:
Auteur: Rutgers
Uitgever: Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders
Jaar van uitgave: 2018
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid

Super mooi en handig!! Is er ook nog een les over sexting oid voor deze doelgroep of over onhandig social media gedrag...?

Beleidsmedewerker projectbureau

Bij het onderwerp 'weerbaarheid' is een optionele opdracht over sexting opgenomen. Hierbij komt ook onhandig/ gevaarlijk sociaal media gedrag aan de orde. Verder is er een optioneel lesje over hoe je je kunt beschermen tegen onprettige / ongewenste  seksueel getinte online ervaringen en waar je terecht kunt voor hulp bij ongewenste online (seksueel getinte) ervaringen.