Publicatie

Psychische gezondheid: folders en informatie preventieve interventies COA-opvang

Folders Psychisch gezondheid

De folder 'Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt...', ontwikkeld voor vluchtelingen die psychische klachten hebben, is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Farsi, Nederlands en Tigrynia. De folder is oorspronkelijk geschreven in eenvoudig Nederlands (B1) en is vertaald. De folder geeft informatie over psychische klachten en wat je er zelf aan kunt doen. Ook is informatie opgenomen over hoe en waar hulp te vinden is. 

Deze folder voor vluchtelingen over psychische klachten is ontwikkeld in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Het is een herziening en combinatie van de in 2012 door Pharos uitgegeven voorlichtingsbrochures ‘Waar kunt u hulp vinden voor uw psychische klachten', ‘Langdurige stressklachten en wat u er aan kunt doen' en 'Als u last heeft van concentratieproblemen, nachtmerries, angst, somberheid…'.

Preventieve interventies psychische gezondheid

Voor asielzoekers en statushouders (kinderen en volwassenen) met psychische klachten zijn preventieve groepsinterventies beschikbaar. Arq Psychotrauma Expertgroep en GGNet zijn door Arts en Zorg tot en met 31 december 2019 gecontracteerd om te zorgen voor een passend aanbod voor asielzoekers en statushouders die verblijven in de COA-opvang (AZC GLO, VBL of RGO). COA, GGD/JGZ-instelling en GZA kunnen in gezamenlijk overleg een aanvraag indienen voor het opstarten van een preventieve groepsinterventie. Zie ook bijgevoegde link, voor meer informatie (aanmelding en beschrijving interventies).

Details

Geplaatst op: 12 maart 2019
Geplaatst door:
Auteur: Pharos en GGD GHOR Nederland
Jaar van uitgave: 2019
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Coördinator Publieke Gezondheid Asielzoekers

De link van de Nederlandse folder doet het niet.

Beleidsmedewerker projectbureau

de link van de NL folder doet het weer.