Document

Kader multidisciplinair overleg voor COA-opvanglocaties

28 juni 2019 | 1 minuut lezen

Op elke opvanglocatie organiseert het COA periodiek een multidisciplinair overleg (mdo) met (zorg)ketenpartners. Het doel van dit overleg is het bereiken van afstemming met de diverse partners over begeleiding en zorg van bewoners waar zorgen over zijn. 

In het voorjaar van 2019 heeft een werkgroep bestaande uit beleidsadviseurs en juristen van het COA, GGD GHOR Nederland, GZA en Nidos gewerkt aan het ‘AVG-proof’ én praktisch werkbaar maken van het ‘kader multidisciplinair overleg’. Hierin zijn de doelstelling van het mdo, de uitgangspunten voor probleembespreking en gegevens uitwisseling als ook de praktische werkwijze beschreven. In dit ‘kader’ is ook een beslisboom en een toestemmingsformulier in verschillende talen opgenomen.

Omdat er verschillende vragen waren over het geactualiseerde kader MDO, is er een FAQ opgesteld. 

33 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals