Document

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv): Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners

6 juni 2013 | 1 minuut lezen

Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang en het format zijn vernieuwd!

Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners

In de afgelopen periode hebben GGD GHOR Nederland, GC A, MCA, Nidos en COA de samenwerkingsafspraken rondom amv herzien. Dit heeft geleid tot aangescherpte, minder vrijblijvende (zorg)ketensamenwerkingsafspraken; een structurele borging van en een uniforme toepassing MDO voor amv. In het document ‘samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang’ worden de taken en verantwoordelijkheden van GGD/JGZ, GC A, MCA, Nidos en COA beschreven en gaat in op zaken als voogdij en opvang, jeugdhulp en de regels voor informatie delen en toestemming geven voor behandeling. Tot slot worden twee overlegstructuren uitgewerkt die door COA en de (zorg)ketenpartners zijn vastgesteld: het multidisciplinair overleg amv (MDO-amv) en het individueel casusoverleg amv (ICO-amv).

Format samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv

Bij het document ‘samenwerking (zorg)ketenpartners amv-opvang’ hoort een format dat bedoeld is om de lokale afspraken en contactpersonen vast te leggen. Alle deelnemers aan het MDO-amv zijn verantwoordelijk voor het invullen en actueel houden van dit format. Ook is iedereen vanuit zijn eigen organisatie verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. De bedoeling is dat vanaf 1 september 2017 wordt gewerkt volgens de nieuwe samenwerkingsafspraken. Op dit moment wordt ook een invul-PDF-versie gemaakt zodat deze digitaal ingevuld, gedeeld en opgeslagen kan worden. Deze zal, zodra hij klaar is, te vinden zijn op GGD GHOR kennisnet.

Landelijk beleidsoverleg amv

In een landelijk beleidsoverleg van GGD GHOR Nederland, GCA, MCA, Nidos en COA, dat vanaf het najaar periodiek wordt georganiseerd, kunnen de samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd en knelpunten in de amv-opvang worden besproken.

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals