Document

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv): Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners

6 juni 2013 | 2 minuten lezen

Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners amv-opvang zijn vernieuwd!

GGD GHOR Nederland, GZA, Nidos en het COA hebben de samenwerkingsafspraken amv herzien. Dit was nodig omdat het kader MDO

werd aangepast vanwege de AVG. Dit heeft geleid tot aangescherpte (zorg)ketensamenwerkingsafspraken.

 

In het document ' Samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners AMV opvang', komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

·         Taken en verantwoordelijkheden van de JGZ, GZA, Nidos en het COA;

·         Afspraken over borging en uniforme toepassing van verschillende overlegstructuren amv;

·         Voogdij en jeugdhulp;

·         Regels voor het delen van informatie en toestemming geven voor behandeling.

·          

Format lokale samenwerkingsafspraken (zorg)ketenpartners AMV

Het document ‘samenwerking (zorg)ketenpartners AMV-opvang’ heeft als bijlage een format om de lokale afspraken en gegevens contactpersonen vast te leggen. Alle deelnemers aan het MDO-amv zijn verantwoordelijk voor het invullen en actueel houden van dit format. Ook is iedereen vanuit zijn eigen organisatie verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. De bedoeling is dat vanaf 6 april 2020 wordt gewerkt volgens de nieuwe samenwerkingsafspraken.

 

Landelijk beleidsoverleg AMV

In het landelijk beleidsoverleg van GGD GHOR Nederland, GZA, Nidos en het COA, dat een aantal keer per jaar plaatsvindt, worden de samenwerkingsafspraken geëvalueerd en knelpunten in de amv-opvang besproken.

 

4 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals