Document

Sterftecijfers en doodsoorzaken onder asielzoekers in 2004-2005

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

Gegevens over sterfte en doodsoorzaken in een populatie zijn belangrijke gezondheidsindicatoren. Kennis hiervan kan gezondheidsbedreigende factoren aan het licht brengen. Met die kennis kunnen beleidsaanbevelingen worden gedaan om gezondheidsbedreigende factoren te beinvloeden, verminderen of voorkomen. De MOA houdt sinds 2002 een doodsoorzaken registratie bij, dit rapport beschrijft de sterfte onder asielzoekers in 2004-2005.

Zoeknummer: 48056

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals