Document

Onderzoek: Verpleegkundige intake en medisch onderzoek volwassen asielzoekers; een herorientatie

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

Omschrijving onderzoek:
In het kader van landelijke werkontwikkeling MOA heeft de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC het project Verpleegkundige intake en medisch onderzoek volwassen asielzoekers een herorintatie uitgevoerd. Het project omvatte de volgende onderdelen:

* Rapportage over de MOA-kaders, de huidige praktijk en een contextanalyse m.b.t. intake en medisch onderzoek voor volwassen asielzoekers.

* Voorstel voor doel van de intake en het medisch onderzoek.

* Uitwerking van doel en inhoud van intake en medisch onderzoek.

* Analyse van beschikbare en bruikbare instrumenten voor intake en medisch onderzoek.

De Bestuurscommissie MOA heeft begin 2008 de landelijke doelen voor de verpleegkundige intake en het medisch onderzoek vastgesteld. Aan de hand van de vastgestelde doelstellingen hebben de onderzoekers vervolgens de inhoud van en de taakomschrijving van de MOA-zorgverleners op hoofdlijnen verder uitgewerkt.

Het eindrapport is eind augustus 2008 besproken in de vergadering van de Bestuurscommissie MOA. De Bestuurscommissie MOA heeft het LSB MOA gevraagd om voor de volgende vergadering (20 november 2008) een voorstel te maken voor het geven van uitwerking aan de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek in relatie tot het nieuwe zorgsysteem voor asielzoekers vanaf 2009.

GGD NL en de onderzoekers danken allen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek hartelijk voor hun medewerking.


Doel van het onderzoek:
* Rapportage over de MOA-kaders, de huidige praktijk en een contextanalyse m.b.t. intake en medisch onderzoek voor volwassen asielzoekers.

* Voorstel voor doel van de intake en het medisch onderzoek.

* Uitwerking van doel en inhoud van intake en medisch onderzoek.

* Analyse van beschikbare en bruikbare instrumenten voor intake en medisch onderzoek.


Status:
Afgerond onderzoek

Zoeknummer: 49704

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals