Document

Alleenstaande Minderjarige asielzoekers in de GGZ, deel II Eindverslag

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

Omschrijving onderzoek:
Het onderzoeksproject "Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) en de GGZ" (2001-2004) beoogt bij te dragen aan de beantwoording van de vraag of en in welke mate psychosociale klachten voorkomen bij AMA's. Om duidelijkheid te creëren in de discussie over het aantal AMA's dat onder psychosociale klachten lijdt en hoe de toegankelijkheid tot de GGZ voor hen verbeterd kan worden, is ervoor gekozen om een grootschalig landelijk longitudinaal onderzoek onder in Nederland verblijvende AMA's en hun voogden, leerkrachten en GGZ hulpverleners uit te voeren.

Wetenschappelijke begeleiding van dit onderzoek lag bij de Leidse Universiteit, afdeling klinische en gezondheid psychologie. Het onderzoek is opgezet door Centrum '45, in nauwe samenwerking met Stichting Nidos, de voogdij-instelling van in Nederland verblijvende AMA's. Het hoofddoel van het onderzoek was het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van de hulpvraag van AMA's, het hulpaanbod van de GGZ aan AMA's, de omvang van psychosociale problematiek bij AMA's en de onderlinge relatie tussen deze elementen. Het nevendoel van het onderzoek was te komen tot standaardisering van de te gebruiken instrumenten voor deze populatiegroep.

Het MOA-Zorgoverleg heeft een review van het onderzoek besproken en gekeken naar implicaties voor de MOA (zie verslag Kennisnet zoeknr. 32438)


Doel van het onderzoek:
Het hoofddoel van het onderzoek was het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van de hulpvraag van AMA's, het hulpaanbod van de GGZ aan AMA's, de omvang van psychosociale problematiek bij AMA's en de onderlinge relatie tussen deze elementen. Het nevendoel van het onderzoek was te komen tot standaardisering van de te gebruiken instrumenten voor deze populatiegroep.

Doelgroep:
Allenstaande Minderjaruge Asielzoekers

Status:
Afgerond onderzoek

Zoeknummer: 32065

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals