Document

Proefschrift 'A safe and healthy future?'

19 mei 2014 | 1 minuut lezen

De e-pub versie van het proefschrift is hier te downloaden.

Asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben een hoger risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, bepaalde chronische ziekten en psychische problemen dan andere inwoners van Nederland. De verhoogde risico’s hebben te maken met hun achtergrond en de omstandigheden in het gastland.

Dat blijkt uit het proefschrift van Simone Goosen van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC en GGD GHOR Nederland. Hierin doet zij aanbevelingen om de gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren. Goosen, die vrijdag 13 juni 2014 op dit proefschrift is gepromoveerd, keek naar verschillende gezondheidsaspecten en benoemde drie thema’s voor preventie.

Thema 1: seksuele gezondheid

Bij asielzoekers komen tienerzwangerschappen relatief vaak voor. Daarnaast kiezen vrouwen die kort na aankomst in Nederland zwanger worden, vaker dan andere vrouwen in Nederland, voor een abortus. Ook moedersterfte en ernstige complicaties tijdens de zwangerschap treden vaker op dan bij andere vrouwen in Nederland. Aanbevelingen zijn het vergroten van de kennis bij asielzoekers en vluchtelingen over (seksuele) gezondheid en het verbeteren van de interculturele competenties van zorgverleners. Ook wordt aanbevolen om na te gaan of gezondheidsproblemen als bloedarmoede, infectieziekten en psychische problemen kunnen worden gesignaleerd voordat vrouwen zwanger worden.

Thema 2: psychische gezondheid van kinderen

Uit de onderzoeken in het proefschrift blijkt dat kinderen die frequent worden overgeplaatst vaker kampen met psychische - of gedragsproblemen. Dat geldt ook voor kinderen van moeders die geweld hebben meegemaakt, PTSS of een depressie hebben. Het is dan ook van belang om het aantal verhuizingen te beperken, ondersteuning te geven bij de opvoeding en psychische problemen in gezinnen vroeg te signaleren.

Thema 3: chronische ziekten

Volwassen asielzoekers blijken een twee keer zo hoog risico op diabetes te hebben als gemiddeld in Nederland. Voor asielzoekers uit sommige landen is het risicoverschil nog groter. Aanbeveling is om asielzoekers en vluchtelingen meer mogelijkheden te bieden om te bewegen en gezond te eten, ook tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra. Gezinnen met kinderen verdienen daarbij speciale aandacht.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals