Regionale Gezondheidsinformatie (RGI)

Regionale Gezondheidsinformatie (RGI) is een onderdeel van informatievoorziening voor GGD'en. De werkgroep RGI verstrekt, bewerkt en geeft toelichting op diverse databestanden. GGD-onderzoekers en epidemiologen halen uit deze databestanden informatie, ter onderbouwing van rapportages of advies over gezondheidsbeleid.

Op deze themapagina vind je algemene informatie over RGI. De data zelf zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde leden in de RGI autorisatiegroep.

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Uitgelicht

Subsidie beschikbaar voor onderzoek naar aanpak gezondheidsverschillen

Een nieuw onderzoeksprogramma van de NWA heeft als doelstelling te komen tot een aanpak om de gezondheid van mensen met een...

Nieuws

Even voorstellen Tamara van Kuijk - assistent Verenigingssecretaris

Offline

Vanaf vandaag ben ik gestart als Assistent Verenigingssecretaris.
Ter ondersteuning van Cisca Stom zal ik, samen met het...

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | december 2020

Vandaag is de nieuwsbrief Academische Werkplaats van december 2020 verschenen.

Publicaties

Bevolkingsaantallen per gemeente naar GGD regio 2013

In de tabel zijn de (totale) bevolkingsaantallen per gemeente weergegeven, deze staan gerangschikt naar GGD regio zoals ingedeeld op 1-1-2013. (Bron CBS; voorlopige cijfers januari 2013)

Indicator harddrugsverslaafden 2011

Indicator harddrugsverslaafden 2011 voor IGZ. Sinds  d.d. 28 augustus 2012 zijn de reclasseringscijfers uit de Kerncijfers zijn gehaald door SIVN(de registreerder). Dit omdat de...
HomeThema's