Nieuwsbericht

CIZ en CAK datasets; Epidemiologisch onderzoek en Privacy aspecten

27 augustus 2014 | 1 minuut lezen

Toegang tot actuele databestanden over de zorgvraag, indicatiestelling en zorgconsumptie is voor gemeenten van essentieel belang in de voorbereiding op de komende decentralisaties. Het is de basis voor de beleidsvorming én voor de zorginkoop. Gemeenten hebben (binnen eigen IT omgeving) toegang tot actuele data over 2014 met betrekking tot indicatiestelling (CIZ-data) alsmede data met betrekking tot feitelijkezorgconsumptie (Vektis- en CAK-data).

Ook de GGD heeft toegang tot ditzelfde scala aan gegevens via de databank van RGI. Ter vergelijking (o.a. het opsporen van trends) zijn daar ook eerdere jaargangen nog aanwezig voor onderzoek.

Voor CAK geldt dat data teruggaan tot het jaar 2007 en naast de ruwe gegevens ook een standaardisatie bewerking is toegevoegd, voor CIZdata zijn de gegevens van 2013 en 2014 beschikbaar.

De gegevens van voorgaande jaren blijven via de autorisatiepagina toegankelijk voor Epidemiologen.De uitwisseling van de informatie valt binnen de waarborgen van de privacy wet -en regelgeving door beschikbaar stellen aan professionals via deze besloten site.

Met de kennis en de analyse van deze gegevens kunnen de GGD en  gemeenten ondersteunen bij ontwikkelen van beleid.

HomeThema'sProfessionals