Nieuwsbericht

Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start

11 september 2018 | 1 minuut lezen

Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziektenodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen.

Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren.

Tegengaan van meer ziektegevallen

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden.

Staatssecretaris Blokhuis besloot afgelopen juli om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden. Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Meningokok type W

Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden.

Ziekte door meningokok type W kan in de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te herkennen. Tot en met augustus van dit jaar werd 78 mensen ziek en overleden 18 mensen.

www.Deelditnietmetjevrienden.nl

Jongeren ontvangen een uitnodiging en een informatiefolder op hun huisadres en worden via social media geattendeerd op de campagnewebsite www.deelditnietmetjevrienden.nl. Online kunnen ze informatie raadplegen over de prik en de ziekte. Verder zijn er interviews en verhalen te vinden met en van jongeren en ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. 

Via wwww.deelditnietmetjevrienden.nl is het ook mogelijk om te chatten met een JGZ-professional, in samenwerking met JouwGGD.nl. Biologiedocenten ontvangen in september een special die hen in staat stelt in de klas aandacht te besteden aan de meningokok.

24 september 2018

Hallo,  wordt in het dit vaccinatieprogramma een geconjugeerd (Nimenrix, Menveo, ...?) of niet geconjugeerd vaccin (Mencevax,...?) gebruikt?  Bij een geconjugeerd vaccin zou de bescherming 5 jaar aanhouden, bij een niet geconjugeerd vaccin 3 jaar.  Hoe kijkt het RIVM/GGD op de lange termijn naar dit vaccinatieprogramma?  Worden kinderen van 14 jaar die dit jaar gevaccineerd worden over 5 jaar opnieuw gevaccineerd?  Dan zijn ze 19 jaar en is dit vaak de periode waarin ze een relatie krijgen en een risico lopen door speekseloverdracht, lagere weerstand tijdens studie, etc...Hoe wordt voorkomen dat de meningokkenziekte via migratie/reizigers uit de subsaharische menigitisgordel in Afrika verder verspreid wordt?  Worden migranten uit die gordel gevaccineerd als ze Nederland binnekomen, moeten reizigers bewijs van vaccinatie voorleggen als ze een visum/verblijfsvergunning voor de EU aanvragen? Geldt dit ook voor reizigers uit landen waar het aantal gevallen van het Meningokken W type de laatste jaren is gestegen: UK, USA, Australië, West-Afrika?  Moeten Nederlanders die naar deze landen afreizen en nauw contact hebben met lokale bevolking/familiebezoek gevaccineerd worden ongeacht hun leeftijd?

Alvast dank voor de antwoorden!

HomeThema'sProfessionals