Nieuwsbericht

Financieel onderzoek RVP 19 april 2016, door HHM

13 mei 2016 | 1 minuut lezen

Alle kinderen in Nederland krijgen van de overheid vaccinaties aangeboden die hen moeten beschermen tegen ernstige en soms dodelijke infectieziekten. De vaccinaties binnen dit rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden toegediend door met name zorgorganisaties en GGD’en.

Met de beoogde wijziging van de Wet publieke gezondheidszorg per 1 januari 2018 worden het toedienen van de vaccins, het geven van voorlichting en de daarbij behorende werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Een belangrijke reden hiervoor is het borgen van een samenhangend aanbod van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het RVP. Voor deze taken wordt een deelbudget overgeheveld van de rijksbegroting naar de gemeenten. De gemeenten maken dan afspraken met de uitvoerende organisaties over de financiering en uitvoering. 

HomeThema'sProfessionals