Nieuwsoverzicht

Oproep enquête depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders

Jaarlijks krijgen 20.000 vrouwen, die zwanger zijn of pas bevallen, een depressie. Ben je zorgprofessional in de geboortezorgketen? Dan willen we via deze enquête graag jouw ervaring horen op het...

264

Start project Depressiepreventie aanstaande- en pas bevallen moeders

In maart 2019 is het project  ‘Depressiepreventie aanstaande- en pas bevallen moeders’ van start gegaan. Dit project draagt bij aan de doelstelling van het meerjarenplan Depressiepreventie om...

251

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds gaan, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, per 3 april samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is hun overtuiging dat het...

704

Rapportage Toptafel Managers JGZ 2016 – 2017 : De plicht tot spreken!

Deze rapportage bevat een weergave van de wijze waarop deJGZ-deelnemers de afgelopen maanden hebben gewerkt in de NSPOH-Toptafel,

570

MEE Signaal: Trend- en signaleringsrapportage 2017

MEE wil met de signalen en aanbevelingen in dit rapport zorgverleners, beleidsmakers en
andere betrokkenen aanzetten tot het aanpakken van de knelpunten waar mensen met een
beperking mee worden geco

931

Nieuw programma Gezonde School 2017-2020

GGD GHOR Nederland werkt de komende vier jaar samen met RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad aan de uitvoering van het programma Gezonde School 2017-2020.

854

Verbetering samenwerking JGZ en sociale domein

Bij 60% van de JGZ organisaties zijn er goede en sluitende afspraken over de rol van de JGZ in de sociale wijkteams. Daarbij is een grote diversiteit in de organisatie van het sociale domein...

675

Waarom deze themapagina?

Op 22 juni 2016 organiseerde GGD GHOR Nederland een dag over samenwerken voor de jeugd. Er werden inspirerende voorbeelden uitgewisseld en we hebben geproefd aan de methodiek van deep democracy.

474

meer weten over deep democracy?

Op 22 juni 2016 organiseerde GGD GHOR Nederland een studiemiddag over samenwerken voor de jeugd. Marianne ter Haar nam ons spelenderwijs mee in de wereld van deep democracy.

519