Nieuwsbericht

Start project Depressiepreventie aanstaande- en pas bevallen moeders

26 maart 2019 | 1 minuut lezen

In maart 2019 is het project  Depressiepreventie aanstaande- en pas bevallen moeders’ van start gegaan. Dit project draagt bij aan de doelstelling van het meerjarenplan Depressiepreventie om depressie met 30% te verminderen en het versterken van een sluitende ketenaanpak in de geboortezorgketen. Het project loopt tot en met 31 december 2020.

Om depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders te verminderen wordt in dit project ingezet op:

  1. Verbeteren van het tijdig signaleren van depressieve klachten bij aankomende en pas bevallen moeders door het implementeren van standaard screening en e-learning van zorgprofessionals in de geboortezorg.
  2. Verbeteren van de begeleiding van en toeleiding naar behandeling van aankomende en pas bevallen moeders met depressieve klachten of PPD door het introduceren van een stepped care benadering en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van doorverwijzing.
  3. Verbeteren van de informatieoverdracht tussen de zorgprofessionals in de geboortezorg.

Samenwerkende partijen
Academische werkplaats Jeugd Twente (AWJT), het Trimbos instituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) vervullen een actieve rol bij de invulling en uitvoering van dit plan.

Wilt u meer weten over het project ‘Depressiepreventie aanstaande- en pas bevallen moeders’? Neem contact op met Merel Linthorst via mlinthorst@ggdghor.nl.

HomeThema'sProfessionals