Nieuwsbericht

HON ingezet als voorportaal/ loket publieke gezondheidszorg

10 februari 2015 | 1 minuut lezen

Het afgelopen jaar hebben we met alle medewerkers van de GHOR gewerkt aan de ontwikkeling van ‘Het loket’. Het doel is te komen tot 1 loket voor de melding van crisissituaties op het vlak van de publieke gezondheid. Een soort 0900-8844 zoals de politie dat heeft, maar dan van de GGD/GHOR. ‘Geen spoed, wel publieke gezondheid’. Dit loket wordt bemand door de gepiketteerde HON (Hoofd Ondersteuning van de GHOR). De meeste meldingen op dit moment zijn psh-gerelateerd.  N.a.v. een eerste evaluatie eind 2014 is de keuze gemaakt om tot professionalisering over te gaan en het loket door te ontwikkelen. Daarnaast is er m.b.t. de PSH sinds vorig jaar gezamenlijk overleg tussen GGD en GHOR voor wat betreft de PSHi gestart, dit was er voorheen niet. Daar is de EVP nu ook bij betrokken. Dit maakt dat we 3x per jaar bij elkaar komen en elkaar ten tijde van crisis weten te vinden.

Meer informatie: Thea van der Rijdt, t.rijdt@ghormwb.nl

HomeThema'sProfessionals