Nieuwsbericht

Risicoprofiel Publieke Gezondheid

28 juli 2015 | 1 minuut lezen

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden stelt een risicoprofiel publieke gezondheid op, naar analogie van het regionaal risicoprofiel voor rampen en crises. De analyse van de gezondheidsrisico’s is een samenwerking van de unit Onderzoek, Informatie & Advies met alle disciplines van de GGD, de GHOR en de RAV (alle onderdeel van VGGM). Aan de hand van het risicoprofiel - en daarop gebaseerde gemeenteprofielen - wil deze regio haar gemeenten adviseren over de prioriteitstelling en beleidskeuzes voor de lokale nota's volksgezondheid, onder meer op het vlak van gezondheidsbevordering, leefbaarheid, sociale veiligheid en zelfredzaamheid in het kader van het sociaal domein.

 

contactpersoon: Angela Vos,  Angela.Vos@vggm.nl

HomeThema'sProfessionals