Document

Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema's voor gezondheidsbevordering, SCP 2007

20 juli 2011 | 1 minuut lezen

Welke (nieuwe) mogelijkheden heeft de overheid om gezond
gedrag te bevorderen? Dat is vraag die in deze publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau centraal
staat. Het huidige beleid is niet altijd effectief en vraagt
om discussie van de uitgangspunten van de gezondheidsbevordering. Vier actuele thema’s komen aan bod. Voor elk thema biedt deze publicatie eerst een beknopte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarna volgt een weergave van de gesprekken die de auteurs gevoerd hebben met deskundigen die voor deze thema’s een aansprekende visie geformuleerd hebben.

Zoeknummer: 42106

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals