Statushouders en andere nieuwkomers

Op deze themapagina vindt u alle documenten die ontwikkeld zijn binnen het Kennisdelingsprogramma van Pharos en GGD GHOR Nederland. Dit programma liep van nov. 2016 tot juni 2018. Nu het programma afgelopen is blijft deze themapagina in stand om informatie over statushouders te delen.

Dit kennisdelingsprogramma was onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd. Het Ondersteuningsprogramma bestond naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV.
Meer informatie over het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders en het kennisdelingsprogramma staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar statushouders@ggdghor.nl

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Uitgelicht

Corona: overzichtsdocument voorlichtingsmaterialen geactualiseerd

Het document voorlichtingsmaterialen over Corona, met materialen geschikt voor asielzoekers, statushouders en andere nieuwkomers en...

Nieuws

Hoe anders is re-integratiebegeleiding voor mensen met een migratieachtergrond?

Volgens onderzoeker Marian van der Klein, is een speciale aanpak voor mensen met een niet-westerse achtergrond niet nodig, zolang...

'Neem de regie van statushouders niet over'

Wel ontzorgen maar niet de regie van statushouders overnemen. Dat is het streven van de gemeente Almere bij het begeleiden naar...

Publicaties

2. Hepatitis B dragerschap

Hepatitis B dragerschap Hierboven vindt u de folder hepatitis b dragerschap voor statushouders. De folder is beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Engels, Frans, Tigrinya, Farsi en...

Zwemveiligheid: folders I filmpjes I vlogs

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van...
HomeThema's