Document

Ontwikkelde factsheets binnen het Ondersteuningsprogramma Gezondheid

21 maart 2017 | 1 minuut lezen

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel vergunning- of statushouders genoemd. Andersom is het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor goede gezondheid en welzijn van deze nieuwkomers. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van statushouders. Het programma is een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland, en sluit aan bij de bestaande structuren van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV).

 

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders bestaat uit twee deelprogramma’s:
1. Praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit OTAV en een
2. Kennisdelingsprogramma vanuit Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals