Blog

Klachtenloket Kinderopvang: terug- en vooruitblik

Het Klachtenloket Kinderopvang bestaat nu ruim een jaar, sinds haar oprichting op 1 januari 2016. Een mooi moment om terug te kijken, maar ook na te denken over de toekomst en wat we, als Klachtenloket Kinderopvang,  op korte of langere termijn nog willen bereiken. 

Het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn in opdracht van het ministerie van SZW en in nauw overleg met BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland ontwikkeld.  Vanuit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is een houder verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie.  Voor de oprichting van het Klachtenloket konden ouders en houders van kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen terecht bij regionaal georganiseerde klachtencommissies of bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).

Het Klachtenloket Kinderopvang is het voorportaal van de Geschillencommissie en richt zich voornamelijk op het behouden van een positieve relatie tussen de ouder en de houder.  Bij het Klachtenloket Kinderopvang kunnen ouders, oudercommissies en houders terecht voor informatie en advies betreffende klachten/vragen over de kinderopvang. Daarnaast kan het Klachtenloket Kinderopvang bemiddelen tussen partijen en mediation faciliteren. Als bemiddeling en mediation helaas niet tot een oplossing leiden, of partijen deze trajecten niet wenselijk achten kan het Klachtenloket Kinderopvang doorverwijzen naar de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar kan de klacht dan worden voorgelegd en indien aan de voorwaarden wordt voldaan, doet de commissie een bindende uitspraak. 

In 2016 heeft het Klachtenloket Kinderopvang 157 officiële klachten ontvangen. Als klacht wordt aangemerkt; een klacht waar bemiddeling, mediation of een doorverwijzing naar de Geschillencommissie plaatsvindt. Van de 157 klachten is 56x bemiddeld, heeft 1x mediation plaatsgevonden en is 59x door het Klachtenloket Kinderopvang doorverwezen naar de Geschillencommissie. De overige klachten konden in een voorstadium al door middel van informatie en advies worden afgehandeld.

Houders wordt gevraagd het bestaan van het Klachtenloket Kinderopvang onder de aandacht bij ouders te blijven brengen en correcte contactgegevens over het Klachtenloket Kinderopvang op te nemen in de (beleids)documenten. Hiermee tonen houders aan dat zij streven naar een goede kwaliteit van kinderopvang en ontstane klachten serieus afhandelen. Niet alleen heeft het Klachtenloket Kinderopvang in 2016 posters en flyers verstuurd naar alle kinderopvangorganisaties maar wil zij ook in 2017 nog een actie opzetten om de bekendheid van het Klachtenloket Kinderopvang te vergroten.

Daarnaast heeft het Klachtenloket Kinderopvang in zijn eerste jaar vanuit het werkveld van toezichthouders vernomen dat zij regelmatig onbekend blijven met de klachten van ouders over de opvang. Het Klachtenloket Kinderopvang verwijst ouders afhankelijk van de casus tevens door naar de regionale GGD om daar een melding te doen. Toch is de ervaring van zowel het Klachtenloket Kinderopvang als de toezichthouder dat dit niet vaak gebeurt. Vanuit het Klachtenloket Kinderopvang zal de aankomende tijd worden gekeken of zij betreffende de signalering iets kan betekenen voor toezichthouders. 

Naast deze activiteiten hoopt het Klachtenloket Kinderopvang dat ouders klachten (blijven) melden, ondanks het feit dat dat door hen nog wel eens als een drempel wordt ervaren. Het indienen van klachten kan zeker helpen tot verbeteren van de kwaliteit van opvang dan wel aanpassingen in het beleid van de kinderopvangorganisatie. 

Mocht je naar aanleiding van dit verhaal een vraag hebben aan het Klachtenloket dan kun je hieronder reageren of Sanne van Bohemen benaderen per mail: Sanne van Bohemen s.van.bohemen@klachtenloket-kinderopvang.nl.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.