Nieuwsbericht

Schrijf je nu in voor de nieuwe basistraining toezichthouder Wet kinderopvang

14 november 2018 | 2 minuten lezen

Vanaf januari 2019 biedt het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland in samenwerking met de VNG  Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) de nieuwe Basistraining toezichthouder Wet kinderopvang aan. De training bestaat uit 7 dagen: 6 trainingsdagen en één terugkomdag.

Het LCTK heeft onderzoek gedaan naar de basiskennis en -vaardigheden die de toezichthouders Wet kinderopvang nodig hebben. Deze kennis en vaardigheden hebben nu een plek gekregen in de nieuwe training. 

Inhoud en doel van de training
Tijdens de training leert de beginnende toezichthouder de basis van het vak. De toezichthouders leren de systematiek van de wet en het gebruik daarvan. De theorie, oefeningen en casuïstiek hebben betrekking op kindercentra en gastouders. De training richt zich op toezichthouders met 1 tot 3 maanden ervaring. Het is van belang dat een cursist al enige ervaring heeft opgedaan, zodat de cursist de lesstof (deels) in de praktijk kan plaatsen. Het is niet mogelijk om zonder (concreet zicht op een) een werkplek als toezichthouder Wet kinderopvang  (Wko), deel te nemen aan deze training.

Hoe gaan we te werk?
De cursus is heel praktisch ingestoken. Er wordt recente casuïstiek behandeld en er is ruimte voor het inbrengen van eigen casussen. Ook wordt er gewerkt met (huiswerk-) opdrachten om de geleerde theorie gelijk in de praktijk te brengen en wordt er geoefend met vaardigheden. Cursisten kunnen bijvoorbeeld een inspectierapport voorleggen aan de trainer en krijgen daarover feedback.

Wat kun je na de training?
Na de training heeft de toezichthouder kennis van de Wet kinderopvang (Wko) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De cursist (her)kent:

 • de eisen die gesteld worden aan kwalitatieve kinderopvang;
 • de rol en de bevoegdheden van de toezichthouder;
 • het werkveld;
 • het proces van toezicht en handhaving;
 • het toezichtsinstrumentarium.     

De training richt zich ook op het kunnen toepassen van die kennis in de praktijk. De cursist leert:

 • gebruik te maken van diverse beschikbare informatiebronnen zoals het ondersteuningsportaal en wetten.nl;
 • zich op te stellen als toezichthouder door aandacht voor vaardigheden als oordeelsvorming, houding en gespreksvoering.

Als bewijs van deelname aan de training ontvangen cursisten een certificaat.

Cursusmateriaal
Deelnemers krijgen tijdens de training diverse hand-outs, handreikingen en een wettenpocket.

Wie zijn de trainers?
De eerste trainingsdag wordt gegeven door Klaasje Wilbrink van  VNG KCHN en door één van de medewerkers van het LCTK van GGD GHOR Nederland. De andere trainingsdagen verzorgt Klaasje Wilbrink samen met Sabine Beerbaum, eveneens van VNG KCHN,.

Alle trainers hebben ervaring in het geven van trainingen aan toezichthouders. Daarnaast beschikken zij over actuele kennis van wet- en regelgeving en kennen zij de toezichts- en/of handhavingspraktijk.

De trainingsdagen:

 • 14 januari 2019
 • ‚Äč15 januari 2019
 • 30 januari 2019
 • 31 januari 2019
 • 13 februari 2019
 • 14 februari 2019
 • De terugkomdag is op 12 juni 2019.

De trainingslocatie:
La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Wat kost de training?
De prijs per deelnemer bedraagt € 2964,50 (Dit komt neer op € 2.450,- exclusief 21% BTW).

Schrijf je in
De inschrijving van de training verloopt via VNG KCHN. Klik hier om je in te schrijven. Je ontvangt automatisch een e-mail als je inschrijving is gelukt. Heb je nog vragen, neem dan contact op met  trainingkinderopvang@vng.nl.    

Overige trainingsdata in 2019   
Ronde 2:          8 en 9 april, 8, 9, 22 en 23 mei, terugkomdag 4 september
Ronde 3:          9, 10, 25 en 26 september, 9 en 10 oktober, terugkomdag 6 november
Bij voldoende aanmeldingen is er nog een optionele vierde ronde eind november 2019.

HomeThema'sProfessionals