Nieuwsbericht

Geen uitstel van controle op ‘clusteren’ in BSO; reactie op bericht op Kinderopvangtotaal

1 februari 2019 | 1 minuut lezen

GGD GHOR Nederland heeft reactie opgesteld naar aanleiding van het bericht op Kinderopvangtotaal over uitstel van controle op clusteren van bso's. 

Er is geen sprake van uitstel van de controle op ‘clusteren’ in de BSO zoals Kinderopvang Totaal stelt op haar website in een bericht van maandag 28 januari. Dat stelt GGD GHOR Nederland in een reactie. De conclusie van brancheorganisaties dat geen aanvullende contracten hoeven te worden afgesloten, vinden wij onverstandig. 

Landelijke lijn
Toezichthouders zien in de praktijk vaak situaties die worden omschreven als ‘clusteren’. Het is niet altijd duidelijk hoe deze vanuit wet- en regelgeving beoordeeld moet worden. GGD GHOR Nederland heeft op basis van vragen van toezichthouders een landelijke lijn voor beoordeling ontwikkeld. Daarin gaan we terug naar de wettelijke basis van het begrip ‘kindercentrum’ en vertalen deze naar de toezichtpraktijk. Vanuit wet- en regelgeving blijkt dat ouders een contract moeten hebben voor elke bso-locatie waar hun kind wordt opgevangen.

Tijdelijk verschil in uitvoering toezicht, geen uitstel van controles
Sinds de zomer van 2018 werken GGD’en met deze lijn. Een aantal GGD´en signaleert echter dat nog niet alle houders hun organisatie hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit. Daarom hanteren een aantal GGD’en een ingroeitermijn. Op advies van GGD GHOR Nederland houden deze GGD’en deze werkwijze voorlopig aan.

De GGD’en die hun toezicht al hebben ingericht conform de landelijke lijn is geadviseerd deze voort te zetten. Zij houden zich immers aan het wettelijk kader. Het hanteren van de genoemde ingroeitermijn maakt dat er tijdelijk een verschil in uitvoering van toezicht is. Dit betekent echter niet dat er niet gecontroleerd wordt. Dit onderwerp is bij alle GGD’en onderwerp van toezicht.

Met het ministerie van SZW en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten overleggen wij over een einddatum voor de ingroeiperiode en de effecten van de nieuwe uitleg van het begrip ‘kindercentrum’.

HomeThema'sProfessionals